9789033132285

15 AAN DE GEME ENT EN VAN ONZ E HE E R E J E Z US CHR I S T US I N NEDE R LAND , EN ME T NAME AAN DE GEME ENT E T E M I DDE L BURG I N Z E E LAND Onder alle dingen waarnaar wij moeten streven, is de kennis van God het meest belangrijk, want de Heere zegt in Jeremia 9:23 e.v.: ‘Een wijze beroeme zich niet in zijn wijsheid, en de sterke beroeme zich niet in zijn sterkheid, een rijke beroeme zich niet in zijn rijkdom, maar die zich beroemt, beroeme zich hierin, dat hij verstaat en Mij kent, dat Ik de Heere ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde, want in die dingen heb Ik lust, spreekt de Heere.’ Daarmee komt overeen wat Christus zegt in Johannes 17:3.2 Welnu, om tot deze kennis te komen heeft God, de Heere, ons Zijn heilig Woord gegeven, dat door profeten, apostelen en evangelisten is beschreven. Dat Woord kan ons wijs maken tot zaligheid (2 Tim. 3:15). Het is wel waar dat ook de geschapen wereld ons kan leiden tot de kennis van God, maar die kennis is niet van dien aard dat ze voor ons voldoende is tot zaligheid. De geschapen wereld is voor ons immers alleen een boek waaruit wij God leren kennen als Schepper, maar beslist niet als Verlosser. Het Woord van God leert ons Hem echter kennen als Schepper én Verlosser. Daarom is het onze dure plicht om ons ijverig te oefenen in het lezen van God heilig Woord en daarbij vurig tot God te bidden. Wanneer we Gods Woord lezen, gaat het om een goede3 voortgang in onze kennis; en daarom is het ook onze plicht om de preken te beluisteren4 die door trouwe en rechtzinnige5 leraren van de kerk vanuit het Woord 2 Johannes 17:3: ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.’ 3 fijnen 4 waer te nemen 5 gesonde

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==