9789033132285

17 niet bang zijn dat onze inspanning voor deze uitgave u zal tegenvallen. Het is wel zo dat er al heel veel preken van verschillende andere auteurs zijn uitgegeven, maar wat geeft het13 als er nog meer op de markt komen? Men vindt de inrichting van een huis14 geslaagd als het verfraaid is met verschillende soorten meubels; een maaltijd is voortreffelijk15 als die verrijkt wordt met vele gerechten; en een land is welvarend als het een overvloed heeft van wat het leven aangenaam maakt.16 Welnu, waarom zou het dan vergeefse moeite zijn om tot stichting van de gemeente nog nieuwe preken te laten verschijnen, omdat er al zoveel uitgegeven zijn? Ze vormen alle bij elkaar als het ware het geestelijke huisraad van de gemeente, en ze zijn als geestelijke gerechten voor hongerige zielen. Bovendien verfraaien ze door hun grote verscheidenheid de nieuwe wereld [van het geestelijke leven]. Het is wel zo dat door het lezen van deze preken sommige mensen ervan weerhouden worden om Gods Woord te lezen. Maar dat is een verkeerd gebruik ervan dat om verbetering vraagt! Al de geschriften van de leraren der kerk moeten ons tot de Heilige Schrift leiden en daar níet van afleiden. We kunnen het dus niet goedkeuren als mensen zich door verschillende boeken van GodsWoord laten wegvoeren, en we vinden het dus ook niet goed als dat gebeurt door de preken die van tijd tot tijd17 worden uitgegeven. Het geeft echter geen pas om alle boeken van Gods knechten te verwerpen, omdat sommige mensen zich door de voortreffelijkste18 van die geschriften laten verleiden om Gods Woord niet meer te lezen. Het is dus ook niet terecht dat men het uitgeven van preken – als dat tenminste met terughoudendheid19 en wijsheid gebeurt – om die oorzaak geheel en al verwerpt. We kunnen daarom niet aannemen dat iemand het ons kwalijk neemt als we enkele preken publiceren van een predikant die in zijn leven 13 wat schaet het 14 een Huys-houden 15 fray 16 dienstich is 17 als nu als dan 18 excellentste 19 discretie

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==