9789033132285

18 met meer dan gewone gaven was bedeeld en in de herinnering van velen nog voorleeft als een geliefd man. Het is hier als met de lantaarn van een groot filosoof; toen hij gestorven was, bracht die lantaarn veel geld op uit hoogachting20 voor de voortreffelijke persoon die deze gebruikt had. We zijn er zeker van dat ook de preken die we nu uitgeven, door allen gewaardeerd zullen worden uit hoogachting voor de persoon die ze heeft uitgeschreven21 en bovendien vanwege de kwaliteiten22 ervan. De preken die we nu uitgeven handelen over de geboorte van Christus, Zijn besnijdenis, Zijn lijden en ten slotte Zijn opstanding uit de dood. We hebben deze preken de voorrang gegeven boven vele andere vanwege het beminnelijke karakter van het onderwerp23 dat hierin behandeld wordt. Wat is er namelijk aangenamer dan de Heere Jezus Christus als het ware voor ogen geschilderd te zien als Hij in een stal ter wereld komt en in een krib gelegd wordt? Wat is er voor ons troostrijker dan Christus om onzentwil te zien komen onder de wet, opdat wij van de vloek der wet zouden verlost worden? Wat is er voor een bevreesde ziel troostrijker24 dan Christus voor haar zonden te zien sterven en tot haar rechtvaardigmaking opgewekt te zien worden uit de dood? Het is niet onze bedoeling om deze preken met veel woorden bij u aan te prijzen, omdat u allen weet welke gaven deze voortreffelijke dienaar van Christus, Hermannus Faukelius, gehad heeft; en het boekwerk zal zichzelf genoeg aanprijzen. Het is wel zo dat wij het ervoor houden dat als de auteur zelf deze preken had uitgegeven, of wanneer hij gemeend had dat ze na zijn dood door anderen uitgegeven moesten worden, hij ze dan beter had afgewerkt.25 Het is namelijk heel wat anders iets voor eigen gebruik op te schrijven of voor dat van veel anderen. Toch twijfelen we er niet aan of u 20 consideratie 21 neder gestelt 22 weerdicheden 23 de vriendelickheyt des subjectes ofte der sake 24 aen-genamer 25 behangen ende becleet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==