9789033132285

20 die het bezat, niet wilde vernielen. Demetrius antwoordde daarop dat hij liever de afbeeldingen van zijn vader zou vernielen dan deze afbeelding. Zo is door Demetrius voor een schilderij gezorgd, en zouden wij dan niet veel meer moeten verhinderen dat zoveel mooie preken van deze voortreffelijke man helemaal in het vergeetboek raken?34 We kunnen nooit alles behouden wat hij geschreven heeft, maar laten we daarom in ieder geval íets bewaren! Protogenes’ schilderij had grote kunstwaarde, maar in deze preken zult u juist een heilige kunst aantreffen. Op het schilderij van Protogenes was de god van de dronkaards uitgebeeld, maar in deze preken zult u Christus Jezus voor ogen zien geschilderd – God in het vlees geopenbaard, op de achtste dag besneden, aan het kruis genageld en gestorven, en op de derde dag uit de dood opgestaan. We zien dat er door de kerkvaders35 grote vlijt is aangewend om de preken36 van de voortreffelijke mannen uit hun tijd samen met hun andere geschriften te bewaren en aan het nageslacht over te leveren. Daardoor kunnen we die in de laatste tijd37 nog lezen en daarmee ons nut doen. Horen we er daarom ook niet een beetje voor te zorgen dat de preken van voortreffelijke leraren in ónze tijd niet geheel en al uit de herinnering verdwijnen? Ik ben vanuit mijn genegenheid voor de auteur van deze preken echt niet zo verblind dat ik hem naast die oude leraren van de kerk wil stellen – want die geven we graag een hogere rang – maar het is wel passend hem een plaats te geven onder het getal van de geleerde en godzalige mannen van wie de geschriften het waard zijn om altijd bewaard te blijven. Wat was er bij velen van de ouden een grote zorg om van voortreffelijke mensen het een of andere gedenkteken te krijgen. Het bijgeloof38 van de pausgezinden met hun relikwieën zijn er een 34 comen te vergaen 35 de oude 36 homilien 37 deze laetste Eeuwen 38 superstitien

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==