9789033132285

22 in Leviticus 23:27-28 de verzoendag genoemd wordt.45 De preken over de opstanding van Christus uit de dood hebben als titel Debareca mavet, dat is: dood, [waar zijn] uw pestilentiën, want Christus is uit de dood opgestaan en heeft de dood overwonnen. Deze titel is ontleend aan Hosea 13:14.46 We zullen het hierbij laten om u niet langer op te houden. We vragen u alleen om het bescheiden werk dat we hieraan hadden, in dank te aanvaarden, daarbij bedenkend dat niet ieder evenveel in de schatkist van de tempel kan werpen. Niet alleen zij die daarin vanuit hun overvloed veel goud en zilver werpen, zijn de Heere welgevallig, maar Hij heeft ook een behagen in twee penninkjes die uit de hand van een arme komen. We zullen ervaren dat onze inspanningen uw goedkeuring wegdragen, wanneer we merken dat u deze preken die wij als ‘wezen’ van wijlen de godzalige dominee Hermannus aan uw deur afleveren, zult lezen en daarmee uw winst mag doen. We zullen het ten slotte onze plicht achten om nog andere onder ons berustende geschriften van deze auteur uit te geven.47 In Middelburg, de 1e maart 1633 Uw dienstwillige dienaar P.V.C. 45 Leviticus 23:27 en 28: ‘Doch op den tiende deze zevende maand zal de verzoendag zijn, een heilige samenroeping zult gij hebben; dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den Heere een vuuroffer offeren. En op dienzelven dag zult gij geen werk doen; want het is de verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht des Heeren uws Gods.’ 46 Hosea 13:14: ‘Doch Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, Ik zal hen vrijmaken van den dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën; hel, waar is uw verderf? Berouw zal van Mijn ogen verborgen zijn.’ 47 * Er zijn verder geen gedrukte geschriften meer bekend die P.V.C. heeft uitgegeven.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==