9789033132285

23 1 Immanuël, God geopenbaard in het vlees En het geschiedde in diezelve dagen, dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrénius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galiléa, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt (omdat hij uit het huis en geslacht Davids was), Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. Lukas 2:1-7 I N L E I D I NG Het is bij de profeten van het Oude Testament en in het bijzonder bij Jesaja heel gebruikelijk dat zij, als ze het volk wilden troosten of van een bepaalde weldaad wilden verzekeren, daarbij wezen op de beloften van de Messias. Hij zou immers uit het huis van David geboren worden. Ze doen dat met een goede reden. Alle beloften van

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==