9789033132285

24 God zijn immers in Christus Jezus ja en amen, Gode tot heerlijkheid (2 Kor. 1:20). Ze kunnen in zichzelf niet betrouwbaar zijn1 als het God niet had behaagd Zijn Zoon te zenden tot een Zaligmaker van Zijn volk. Zo zien we dat Jesaja de huichelaars overtuigt en de gelovigen vertroost als hij zegt: ‘Zie een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren en Zijn Naam Immanuël heten’ (Jes. 7:14). Hij doet dat om Achaz, maar vooral de gelovigen te verzekeren dat de Heere hen uit de handen van de koningen van Syrië en Israël verlossen zal. Daarna dreigt hij met de zware verwoesting die door de Assyriërs over het land Israël komen zal, waarbij hij evenwel ook wil laten zien2 dat het volk niet geheel en al verwoest zal worden. De oorzaak daarvan verklaart hij in Jesaja 9:5 en 6: ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn Schouder; en men noemt Zijn NaamWonderlijk, Raad, Sterke God, Held3, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn.’ In hoofdstuk 10 heeft de profeet beschreven dat Assur zo brutaal4 zou worden dat hij door de macht van koning Sanherib wel zou durven strijden tegen Jeruzalem, en daarmee tegen de troon van David. Maar dan getuigt Jesaja dat het huis van David desondanks zal blijven bestaan. Hij zegt namelijk in Jesaja 11:1 en 2: ‘Want er zal een Rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op Hem zal de Geest des Heeren rusten; de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des Heeren.’ Dit troostwoord heeft een fundament, want als God Zijn volk het grootst mogelijke5 belooft en Zich daaraan houdt, namelijk het zenden van Zijn Zoon in de gelijkmaking van ons zondige vlees, 1 gheen vasticheyt hebben 2 tooghen 3 * Faukelius voegt ‘Held’ toe aan de tekst, omdat de hier gebruikte Hebreeuwse woorden niet alleen ‘sterke God’, maar ook ‘God, Held’ kunnen betekenen. 4 stout 5 het meerste

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==