9789033132285

9 vertrouwen. We zien hem dan ook actief bezig in classicale en provinciale kerkvergaderingen. Hij bestreed de in Zeeland steeds invloedrijker wordende doopsgezinden met zijn gezaghebbende publicatie Babel, dat is verwerringhe der weder-dooperen onder malkanderen (1621) en bemoeide zich ook intensief met de opleiding van theologische studenten die als predikant naar de overzeese koloniën werden uitgezonden. Als overtuigd contra-remonstrant koos hij duidelijk stelling in de zich ontwikkelende strijd tussen remonstranten en contra-remonstranten – een strijd die beslecht werd op de bekende Dordtse Synode in 1618-1619. Omdat hij al verschillende malen op diverse kerkelijke vergaderingen bij dit conflict betrokken was geweest, is het niet vreemd dat hij met anderen uit Zeeland naar deze Nationale Synode in Dordrecht werd afgevaardigd. Vanwege zijn grote gezag in de kerk werd hij als een van de assessoren van deze vergadering benoemd ter ondersteuning van de tot voorzitter gekozen ds. Johannes Bogerman. Daar name hij actief deel aan de besprekingen, en was hij ook een van de opstellers van de Vijf artikelen tegen de remonstranten, de zogenaamde Dordtse Leerregels, die op deze synode aanvaard werden als derde belijdenisgeschrift naast de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Op de Dordtse Synode werd Faukelius in een commissie benoemd om twee catechetische leerboekjes te schrijven voor de jeugd van de gemeenten. Deze boekjes zijn wel tot stand gekomen, maar ze werden om de een of andere reden nooit officieel aanvaard. Het al sinds 1611 uitgegeven Kort Begrip van Faukelius voor het catechetisch onderwijs aan de kinderen, werd op de Dordtse Synode overigens wel van harte aanbevolen, al kreeg het daar dan geen officiële status. Maar eigenlijk was dat ook niet nodig, want het boekje dat hij ooit op verzoek van zijn Middelburgse kerkenraad had samengesteld, had toen al bredere bekendheid gekregen. Het Kort Begrip bleek als leerboekje een uitstekende vervanging te zijn van de voor de jeugd te moeilijk geachte Heidelbergse Catechismus. En gaandeweg werd dit boekje als catechetisch hulpmiddel steeds bekender, en het beleefde dan ook druk op

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==